0388.447.843

Máy vắt sổ 4 chỉ liền trục Bruce X5-4-M03/333

8,550,000